Tърсене по
  • Доброволческа акция по пътека Княжево – Владая
    Доброволческа акция по пътека Княжево – Владая

Пътеката от Княжево (Александровски мост) до с. Владая – до преди няколко години беше полузабравена горска пътека, която същност е най-ниската планинска пътека свързваща Владая с Княжево.


Тя е единствената нископланинска алтернатива на опасното за велосипедисти шосе, минаваща през едно от находищата на левурда (див чесън) на Витоша!


Поради сложния терен през който преминава, пътеката изисква ежегодни грижи, които Дружеството и нашите съмишленици полагаме. Владайската част от пътеката беше обект на регламентирана сеч, която за жалост не остави пътеката в удобно за преминаване състояние. Има дълбоки коловози, канавки и бабуни, които в мокро време са сложни и неприятни за преминаване, независимо дали човек е пеша или на колело.


Има много работа за много хора, с много кирки и лопати.


Ще бъде кално, но интересно! Ще има груба сила, но ще трябва и фина мисъл, за да преценим как да оформим пътеката по най-подходящ начин, взимайки предвид фактори като преминаване, отводняване, стръмни дерета, падащи дървета и свличащата се на места почва.


С помощта на ДПП Витоша и Столична община – район Витоша, ще се опитаме да осигурим максимален брой инструменти и ръкавици за включилите се доброволци, но ако ти се намира лопата, кирка или гребло – са добре дошли.


Включете се в една доброволческа инициатива, която всяка година се провежда, с цел поддържане на маршрута!


За въпроси, предложения и записване - hrvalandreev@gmail.com (0879 436 672)