Информация за българите

Информация за българите, пътуващи за/от чужбина

Информация за българите, пътуващи за/от чужбина

"Призоваваме сънародниците ни в България и чужбина да не предприемат пътувания" По основните сухопътни маршрути в посока България проблеми има или е...