Котленски Балкан

Злостенски водопади и резерват Орлицата

Злостенски водопади и резерват Орлицата

Едно екстремно пътуване из резерват Орлицата в източните части на Стара планина – в търсене на Злостенските водопади – заснето и разказано от...