Светлозар Желев

За бавното живеене и насладата от живота

За бавното живеене и насладата от живота

„За бавното живеене и насладата от живота“ се появява тъкмо навреме - в момент, в който най-важни са ресурсите на духа, човечността, солидарността...