алиани

Демир Баба теке - свещено място от 3000 години

Демир Баба теке - свещено място от 3000 години

Ако търсиш Бога, иди, търси го в човека - Демир Баба Демир Баба теке е място, считано за свещено от 3000 години - още от времето на траките. Отворено е за...