бузлуджа

Бузлуджа вече със статут на недвижима културна ценност от национално значение

Бузлуджа вече със статут на недвижима културна ценност от...

На  Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности бе решено дом-паметникът на връх Бузлуджа да придобие статут на недвижима...