глаголица

Узунджовската църква – приказка за най-голямата селска църква

Узунджовската църква – приказка за най-голямата селска църква

Посетете най-голямата селска църква в България и научете тайните от нейното минало. От църква в джамия и от джамия в църква Имало едно време... една църква в...