книга

„Разкаянието“ – тъмната страна на интернет

„Разкаянието“ – тъмната страна на интернет

Смайващ нов глас в трилъровия жанр ни повежда на пътешествие към „Разкаянието“– как интернет държи в клетка целия ни живот. В турбулентното...