малък град

Живот в малкия или големия град?

Живот в малкия или големия град?

Всяко нещо винаги има и предимства, и недостатъци. От предпочитанията на човек зависи какъв избор ще направи - дали ще живее в малкия роден град, или в...