немски базар

10 години Немски Коледен Базар в София

10 години Немски Коледен Базар в София

Откриха традиционния Немски коледен базар в София, провеждан ежегодно в близост до Народния театър.Това е десетото юбилейно издание на базара. За посетителите...