потопени села в България

Параклисът на язовир Пчелина и едно потопено село

Параклисът на язовир Пчелина и едно потопено село

Има много потопени села в България. По времето на социализма язовирите са стоели над населените места. Буквално и преносно. Само едно от тези потопени села...