река Марица

Парк Острова и най-дългата пейка в България

Парк Острова и най-дългата пейка в България

Малко от жителите на Пазарджик знаят, че парк-остров Свобода се е появил след  наводнение преди 150 години – от едно храстче над...

Пазарджик и най-дългата пейка в света

Пазарджик и най-дългата пейка в света

Всеки известен град си има своя символ. С най-дългата пейка в света се прочу Пазарджик. Когато през юни 2011 г. пейката беше открита, тя кандидатства за...