Говорещата карта на българските диалекти

  • Говорещата карта на българските диалекти
    Говорещата карта на българските диалекти

Вече не е нужно да обиколите цяла България, за да чуете диалектите в различните й краища, а и самите вие можете да допринесете за попълването на аудиокартата на българските диалекти.

Учените от БАН представиха аудиокарта на българските диалекти, която съдържа записи на говор от различни краища на страната, дори и от региони, които отдавна не са в границите й, но някога са били – като Беломорието, Македония, Западните покрайнини, Северна Добруджа.

Можете да увеличите картата на района, който ви интересува, и да чуете автентични записи на съответната реч.

Началото е поставено с 30 записа, а всеки може да допринесе за допълването на диалектната карта, като изпрати автентичен запис чрез формата тук. Условията са записът да е до 5 минути и говорещите да не са напускали мястото, за което е характерен съответният диалект.

Картата съдържа и научна информация за характеристиките на съответните диалекти. Можете да я откриете тук.

Повече от година е работил екипът на БАН по съставянето на картата, но работата по проучването и обобщаването на диалектите реално продължава десетилетия.