Езерото Вая - най-голямото естествено езеро в България

  • Езерото Вая - най-голямото естествено езеро в България
    Езерото Вая - най-голямото естествено езеро в България

Чували ли сте за езерото Вая? То е най-голямото естествено езеро в страната с площ от 28 кв. км.

Най-интересното е, че то е разположено в сърцето на Бургас, между два от жилищните му квартали –  Горно и Долно Езерово. По-известно е като Бургаското езеро.

Над езерото минава Виа Понтика – една от големите „въздушни магистрали” на мигриращи птици от цяла Европа. Самото езеро пък е дом за близо 260 вида птици, 61 от които са включени в Червената книга на България. Много от тях са редки за Европа, а 9 са рядко срещани и в световен мащаб. На езерото Вая могат да се наблюдават, събрани на едно място, гнездящи нощни, малки бели и гривести чапли.

Езерото Вая - най-голямото естествено езеро в България

Езерото е отделено от Черно море чрез пясъчната коса Кумлука и се свързва с него чрез тесен канал. Огромното крайбрежно езеро дължи солта в него именно на тази връзка. Тя осигурява не само постоянен приток на солени води, но и соленоводни видове риба във водоема. Освен това във Вая изливат водите си реките: Айтоска, Съндърдере и Чукарска, които пък носят сладки води.

Езерото Вая - най-голямото естествено езеро в България

Разнообразието в солеността на водите създава благоприятните условия, на които се дължи и голямото биологично разнообразие, регистрирано в езерото. Отделете си един уикенд, за да посетите Бургас и да се насладите на красотата на птиците край Вая.

Езерото Вая - най-голямото естествено езеро в България