Хижите ще се оценяват с еделвайси

  • Хижите ще се оценяват с еделвайси
    Хижите ще се оценяват с еделвайси

Преди да потеглите към хижата, проверете колко еделвайса има. Именно еделвайсът ще е новият измерител за качествата и удобствата на хижите, подобно на звездите, които получават хотелите и мотелите, съобщава iNews.bg

Промяната се въвежда с новоприетия закон за туризма. 

Според нас няма по-подходящ символ, който да се използва за категорията на хижите, от застрашеното планинско цвете. Скоро всички те ще получат категория от "един еделвайс,", "два еделвайса" или "три еделвайса".  Самото оценяване на местата за настаняване ще се извършва от министъра на туризма, кметовете на общини или други упълномощени лица.