Как да се ориентираме по слънцето

  • Как да се ориентираме по слънцето
    Как да се ориентираме по слънцето

Ориентирането по слънцето ще ви послужи да се спасите в някоя дива пустош/гори тилилейски/Сахара или други места-без-компаси-и-ориентири. Също и ако ви се развали компасът най-внезапно. Но най-вече за да се изтъквате пред познати и непознати с невероятните си умения, достойни за цял сезон на „Сървайвър“.

Първи начин: Ориентиране само със слънце

Нужни са ви: слънце, дълъг прав предмет (пръчка)

Време: 15-20 минути

Начин на изпълнение: Вземете дълъг прав предмет – най-добре пръчка, щека или каквото право ви се намира под ръка в гореспоменатата пустош, където може и да нямате много голям избор. По принцип може и вие самите да бъдете „правия предмет“, но едва ли ще ви се стои неподвижно 20 минути под слънцето. Забийте пръчката под прав ъгъл със земята (важно е ъгълът да е възможно най-прав) и отбележете с камъче или клечка мястото, където е краят на сянката на пръчката. Изчакайте 15-20 минути. През това време сянката ще се е преместила. Вземете друго малко камъче и отбележете новото място на края на сянката. Прокарайте права линия между началната и крайната точка на сянката (двете камъчета). Тази линия сочи запад-изток, като първата точка е запад, а втората – изток. Ако застанете с лице на изток, то от лявата ви страна ще е север, а от дясната – юг.

Втори начин: Ориентиране със слънце и часовник

Нужни са ви: часовник, слънце

Време: Веднага

Начин на изпълнение: Поставете часовника хоризонтално, като малката му стрелка трябва да сочи слънцето. Сега прекарайте мислена линия (кибритена клечка, игла) точно по средата между малката стрелка и цифрата 12 на часовника (а при лятно часово време – цифрата 1). Тази линия сочи посока юг. Това правило обаче важи само за нашите географски ширини. Ако пък часовникът ви е електронен – загубени сте. Буквално.

Тези два безценни съвета за оцеляване обаче няма да ви свършат никаква работа, ако не знаете как да се ориентирате по карта. Но за изтъкване вършат работа по всяко време.