Как театър в ремонт се превърна и в хотел?

  • Как театър в ремонт се превърна и в хотел?
    Как театър в ремонт се превърна и в хотел?

Театърът, намиращ се в квартал Алзергрунд във Виена от октомври предлага хотелски услуги за времето, през което се извършва ремонт на сградата му.

Концепцията е разработена, за да продължи функцията на театъра като място за срещи дори и в периода на строителните дейности.

В продължение на 5-те месеца, през които ще трае ремонтът, културната институция ще дава и подслон в приспособени за целта малки стаи и койки за нощувка. Баните и тоалетните са общи и се намират в коридора. Цената на нощувката включва и билет за представление.

Касата е преобразувана в хотелска рецепция и същевременно в радиостудио за собствени радиопрограми, а в сградата се излъчват и две собствени телевизионни програми.

Малките двойни стаи, предназначени за до двама души, които са 15 на брой, са пригодени в коридорите и театралните помещения. За нощувки в петък и събота, когато ще се приемат външни гости, не е необходимо специално хотелиерско разрешително.

Коридорите, стеснени от стаите без прозорци, са с ретро очарование и приличат на театрална инсталация.

Има и осем единични спални койки, построени на балкона на театъра,  които наподобяват японски спални условия. Оттам се открива поглед над театралната зала, която в момента се преустройва и почти всяка вечер има представления.

За предстоящия уикенд вече са резервирани почти всички стаи и койки. Освен за публиката, стаите са предназначени и за изпълнителите, които идват за гастроли по няколко дни или за по-дълъг период. Интересен факт е, че едната стая е наета от драматурга на театъра за целия 5-месечен период на ремонта.