Какво е устойчив туризъм и защо е важен?

  • Какво е устойчив туризъм и защо е важен?
    Какво е устойчив туризъм и защо е важен?

Знаете ли какво е устойчив туризъм и защо той става все по-важен през последните години?

Пътуването може да е мощен катализатор за опознаването и опазването на природното и културно наследство на нашия свят за бъдещите поколения. Понякога „устойчив“ се използва като синоним на „екологично чист“. Обикновено този вид туризъм се свързва с хотели и спа комплекси с термална вода, заведения, които не използват пластмаса или ресторанти, които предлагат само местни продукти. Но това е само една малка част от целия смисъл на този вид отговорен туризъм. Това, че една дестинация е "екологично чиста", не значи, че все още е устойчива.

Устойчивият туризъм е туризъм, който взима предвид настоящото и бъдещото си влияние над икономиката, обществото и околната среда. Той задоволява нуждите на посетителите, индустрията, природата и приемните общности.

Има три основни правила, които трябва да бъдат спазени, за да съществува устойчив туризъм:

- Използване по оптимален начин на природните ресурси, за да се поддържат жизненоважни екологични процеси и подпомагане закрилата на природното наследство и биологичното разнообразие.

- Уважаване на социалната и културна автентичност на всяка общност, предпазване на тяхното материално и живо културно наследство и традиции, както и допринасяне за разбиране и толерантност между различните култури.

- Осигуряване на надеждно, дълготрайно икономическо развитие, предоставящо справедливо разпределени социално-икономически ползи на всички заинтересовани страни.

Туризмът трябва да бъде устойчив във всичките три области, за да бъде наистина считан за „устойчив туризъм“.

Какво е устойчив туризъм и защо е важен?

***

Но как ние като пътешественици, можем да пътуваме по устойчив начин? Вижте тези 5 практични съвета, които ще ви помогнат да пътувате с мисъл за бъдещите поколения:

1. Грижете се за местата, които посещавате. Разберете, че устойчивостта не трябва да е тенденция, а по-скоро еволюция в начина на пътуване.

2. Ако можете да стигнете до една дестинация по няколко възможни начина, изберете този, който най-малко ще замърси околната среда.

3. Пазете растенията и животните. Всяко насилие срещу околната среща е в абсолютен разрез с устойчивия туризъм. Знайте, че животните и растенията също са неразделна част от дестинациите, които посещавате, затова ги пазете. Също така не си купувайте сувенири, направени от морски черупки, шапки с пера от орел и т.н.

Какво е устойчив туризъм и защо е важен?

4. Намалете и постепенно изключете всички пластмасови предмети, които използвате по време на път. Ако все пак, няма как да се разделите с тях, след употреба ги оставете за рециклиране.

5. Подкрепете опазването на природното и културното наследство. Може да окажете съдействие на организации за опазване на дивата природа, да сътрудничите на научноизследователски проекти, насочени към опазване на природата. Пазете археологическите богатства, подкрепете традиционните занаяти и автентичността на местата, които посещавате. Това може най-лесно да стане като пазарувате само от местни производители.

Какво е устойчив туризъм и защо е важен?

***