Какво не знаеш за историята на Южна Корея?

  • Какво не знаеш за историята на Южна Корея?
    Какво не знаеш за историята на Южна Корея?

Има много неща, които не знаем за тази азиатска държава – като например че преди да стане Република Корея, е била монархия на име Чосон.

Южна Корея получава сегашното си официално име Република Корея след края на Втората световна война, когато получава своята независимост от Япония след 35 години колониално управление. Преди това обаче Корея е имала крал и през различните исторически периоди и е носила разклични наименования. В продължение на близо 600 години корейското кралство е известно като Чосон. Името „Корея“ обаче произхожда от наименованието Корьо – така се е казвало кралството в периода X-XIVв.

Корейският крал имал една официална съпруга, но в същото време на негово разположение били и наложниците, живеещи в двореца. Най-големият късмет за тях бил да родят на краля мъжки наследник, който автоматично получавал място в линията за наследяване на трона след принцовете, родени от официалната съпруга. 

Придворните дами постъпвали в двореца едва на 4-5 годинки, но въпреки това ги подлагали на тест дали са девствени. Било особено важно момиченцата да осъзнаят, че единственият мъж, на когото някога биха могли да принадлежат, ако той ги пожелае, бил само кралят. Ако някоя някога престъпела това правило и се отдадяла на друг, я заплашвала смърт чрез отравяне.

Един от най-бележитите корейски владетели бил крал Седжонг, който лично допринася за създаването и въвеждането на корейска азбука в средата на XV в. До този момент в страната се пишело и четяло само с помощта на китайски йероглифи.

Жените били в особено неблагоприятно положение в периода, когато Корея била Чосон (между XVI-XX в.). По това време в страната на особена почит е дошлата от Китай конфуцианстка етична и философска система. Под влияние на конфуцианството жените не само нямали право да заемат държавни постове, но и не можели да ходят на училище или да ходят в библиотеките. В някои редки случаи дъщерите на аристокрацията можело да получават частни уроци.