Красивият празник на дърветата Ту Би Шват

  • Красивият празник на дърветата Ту Би Шват
    Красивият празник на дърветата Ту Би Шват

Ту Би Шват е еврейски празник - Нова година на дърветата, но буквално означава 15-ят ден от месеца Шват. Традицията повелява на този ден да се ядат плодове, които растат на дърво и имат семка. Също така всеки трябва да посади по едно дърво.

По това време в Израел разцъфват първите овошки. Този ден е празник на природата и на благата, които ни предоставя тя. Евреите смятат, че е хубаво веднъж годишно поне да се замислят за дърветата, за кислорода и храната, които ни дават.

Семейството се събира вечерта на Ту Би Шват около масата, на която се поставят седемте плодове, които растат в Израел и които се носят в Храма в Йерусалим – стафиди, фурми, ядки, смокини, нар и жито.

 

На този ден възрастните разказват на децата красива приказка за дърветата. Един човек посадил рожково дърво, даващо плод чак след 70 години. Попитали го дали е убеден, че ще доживее дотогава, а той отвърнал: “Сега събирам плодове от рожков, посаден преди мен. Също както моите предци са посадили тези дървета за мен, така сега аз садя това дърво за моите деца.”