Легендата за нос Калиакра

  • Легендата за нос Калиакра
    Легендата за нос Калиакра

Нос Калиакра е скалист полуостров издаден навътре в морето, още отдалеч привлича погледа на пътника със своя особен силует.

По него има доста природни пещери, повечето от които приличат на стаи. От последната се открива сводест прозорец над шеметната пропаст, наречена „Вратата на 40-те моми”.

При едно отдавнашно чуждоземна атака, нападателите успели да завладеят крайморските селища, да ограбят и плячкосат всичко, което им попаднало по пътя. Взели в плен и 40 девойки – най-красивите, които срещнали. Докарали пленничките на връх нос Калиакра и ги затворили в последната пещера, като оставили стража, да ги пази откъм входа. Очаквали настъпването на вечерта, за да напалят буйни огньове и да разделят хубавиците между най-изявените воини като награда за храбростта им.

Девойките, събрани от различни села, не се познавали, но общата зла съдба ги сближила като сестри. Нито една от тях не искала да стане играчка в ръцете на завоевателите. Оплаквали през целия ден своята младост и неживян живот и не виждали никакъв път за спасение. Най-смелата от тях обаче им разкрила, че има път да спасят честта си, като посочила прозореца и им казала, че натам е спасението – натам, морето ще ги прибере. Някои от девойките се изплашили и започнали да вият на глас, а другите ги успокоявали.

По-голямата част от девойките смело решили съдбата си – по-добре смърт, отколкото нещастен живот, други обаче ги били страх. И за да не се откаже някоя, заплели плитките си една за друга. А когато слънцето вече клоняло на запад и разсипало червените си лъчи по морската шир, те се изправили и огънали редицата си надве – в средата била най-смелата и най-красива девойка. Така 40-те млади жени паднали в морето и загинали във водите на Черно море.