Легендите за Кадин мост

  • Легендите за Кадин мост
    Легендите за Кадин мост

На пътя между Кюстендил и Дупница, над река Струма, при село Невестино, се издига Кадин мост със своята внушителна и оригинална архитектура.

Той има 5 свода със сталактитови орнаменти и розети по стълбовете, които подпират стометровия гръбнак на моста. Според надписа на турски език върху гранитна плоча, зазидана в източния парапет от южната му страна, мостът е построен между 1469-1470 г. по нареждане на Ишак (Исак) паша, везир на султан Мехмед ІІ. Изграждането на моста е свързано с две легенди.

Едната от тях разказва, че трима братя от близкото село строели мост над Струма, ала нощем речната стихия събаряла и отнасяла съграденото през деня. Те решили, че няма да могат да го изградят без да принесат жертва, а и не искали да посрамят името си и майсторската си чест. Затова решили да вградят онази от съпругите, която първа донесе закуска на своя мъж. Подранила най-младата снаха – Струма невеста, жена на майстор Манол. Младата булка носела на едната си ръка своята първа рожба, пеленаче, а в другата – яденето. Братята скочили, сграбчили я и насила я зазидали в основите на средния свод. Докато я зазиждали, тя им се молела, но те били непреклонни и скоро тя издъхнала. Местните разказват, че и до днес, когато придойде реката, в нощна доба се чува писъкът на злочестата майка.

Според друго, по-късно предание, мостът е сватбен подарък от султан Мурад за една смела българска невеста. Турска войска начело със султана преминавала по тези места. Когато приближили река Струма, на мястото на сегашния Кадин мост, насреща им се задала българска сватба от близкото село. Някои от сватбарите се уплашили и побегнали. Други обаче след колебание решили да не бягат пред войските, въпреки че и самият султан вървял с тях. Когато се срещнали войска и сватбари, невестата, както бил българският обичай от онова време, се поклонила на войската и три пъти на султана и го дарувала с невестниски дар. Той бил впечатлен от красотата и смелостта на българката и трогнат от показаното уважение. Затова султанът решил да построи мост на река Струма, точно на мястото, дето станала срещата със сватбарите и затова бил наречен Невестин мост.