Лепеница - пещерата със 7-те бисера

  • Лепеница - пещерата със 7-те бисера
    Лепеница - пещерата със 7-те бисера

Чували ли сте за Лепеница? Красива и малко известна пещера, скрита в западната част на Родопите

Тя е на около 7-8 км от Велинград и на 10 км югоизточно от град Ракитово. Намира се на 1000-1300 м надморска височина, в подножието на връх Сюткя. Лепеница е дълга малко над 1,км, от които са проучени близо 1,4 кмЗаради това, че пещерата е с много тесен отвор и е труднопроходима, тя се е „самозапазила“ от човешки набези. Входът ѝ е висок само един метър, а профилът е силно наклонен. 

Тя е отворена за туристи сравнително скоро и определено си заслужава да бъде видяна. На най-горния ѝ етаж посетителите могат да видят множество езерца, на средния – голям брой пещерни образувания, а по най-долния тече река Лепница. Ц
ялата пещера е изпълнена със сталактити, сталагмити и сталактони, както и други различни по форма образувания.

Интересно е да отбележим, че при откриването на Лепеница, в нея спелеолози намират седем бисера – едни от най-редките природни образувания. Към днешна дата всички те се намират в
 Природонаучния музей в СофияДруг любопитен факт за това красиво природно чудо е, че това е единствената пещера в България, в която се срещат кратери.

По мнение на специалисти Лепеница е една от
най-съхранените и красиви пещери в страната. Тя не е благоустроена, така че красотата ѝ не става жертва на човешка дейност.