Летни музейни занимания за любопитковци

  • Летни музейни занимания за любопитковци
    Летни музейни занимания за любопитковци

Лятната ваканция вече „чука на вратата“. Мислили ли сте как и къде ще я прекарат децата ви?

Екипът на Националния политехнически музей в София има готовност да отговори на многобройните детски въпроси: Защо?, Кога?, Къде?, Колко?, Как?. В музея се срещат два свята - на голямата наука и на необятното въображение. Там децата ви ще имат възможност да мечтаят и да се вдъхновяват от живота на известните учени, откриватели, изобретатели и астронавти. Ето защо всеки ден ще те, заедно с екипа на музея, ще търсят отговорите на различни "загадки" и ще преодоляват различни предизвикателства. Ето и част от тях:

Понеделник:

Ще разберем защо „гърми“, „святка“ и „трещи“ небето. Има ли разлика между мълнията, светкавицата и гръмотевицата? Кой е Нютон и какво е станало с него и ябълката? Земята наистина ли е кръгла? Що е то геоид?

Вторник:

Защo вали дъжд?А сняг и град? Има ли връзка между водата и техниката? Възможно ли е колите да се задвижват с вода? Какво е тепавица? Откъде идват имената на градовете Самоков и Мадан? Как покълват семената? Можем ли да си направим космическа оранжерия? Каква знаем за сетивата? Кой е най-големият орган в човешкото тяло? Какво е брайлова азбука?

Сряда

От какво се правят парфюмите? Що е то розово масло? Дали мирише хубаво, а яде ли се? Можем ли да си направим сами парфюм? Лесно ли се правят снимки? Какво е камера обскура? Може ли да се рисува със светлина? Искате ли да се посмеем с най-смешните неми филми?

Четвъртък

Кой е измислил Рибния буквар? Защо се казва така? Какво е астрономия? Искате ли да си „направим“ Слънчева система? Какво е меридиан? А паралел? Къде минава Екватора? Колко са континетите? Къде е разположена България?

Петък

Как се подготвя концерт? Какви музикални инстументи са необходими? Какво представляват нотите? Колко репетиции ни трябват за да станем като най-известните музиканти?

Летни музейни занимания за любопитковци

Всички занимания са съчетани с разнообразни демонстрации, практически опити и експерименти, и се провеждат от квалифицирани музейни експерти, имащи опит в работата с деца. Програмата е съобразена с възрастта на децата и с преподавания в училище учебен материал. Предвидени са много игри в дворното пространство на музея и в детския кът на експозицията.

Занятията се провеждат от 9.30 до 17.00 ч. Децата могат да участват за ден, два или за по-дълъг период. За тях има осигурени минерална вода, чай и плодове. Храната е ангажимент на родителите. Местата са ограничени – групата е до 20 деца.

Тази година традиционните летни занимания ще се проведат в две седмици - 03-07 юни  и 10-14 юни 2019 г. Заявки се приемат до 30 май 2019 г.

Плащането се извършва на място: ул. “Опълченска” 66 (от понеделник до събота между 9:00 и 16:30 ч.) или по банков път: Уни Кредит Булбанк; BIC: UNCRBGSF; IBAN: BG66UNCR96603119994210.

Повече информация потърсете на тел. 02 931 80 18 или по e-mail: polytechnic@abv.bg.

***