Маршрутът за наблюдение на птици край Синеморец

  • Маршрутът за наблюдение на птици край Синеморец
    Маршрутът за наблюдение на птици край Синеморец

Ето и една прекрасна идея за разходка през топлите месеци – тематичен маршрут „Птици” в Странджа, чиято изходната точка е село Синеморец.

Маршрутът е изграден преди няколко години и следва десния бряг на река Велека, като преминава през защитени зони. Преходът предлага живописни гледки и отлична възможност за наблюдение на водолюбиви птици. 

От втората половина на февруари до средата на юни в района на маршрута преминават десетки хиляди мигриращи птици, отправили се към районите си за размножаване. От втората половина на август до края на октомври пък огромни ята прелетни птици, прелитат към зимните си територии, минавайки над района.

Маршрутът за наблюдение на птици край Синеморец

На територията на Природен парк „Странджа” са установени 283 вида птици, като 105 от тях са включени в Червената книга на България. 251 вида са защитени на територията на цялата страна, а в Приложение I на европейската Директива за опазване на дивите птици попадат 90 вида.

Маршрутът за наблюдение на птици край Синеморец

По време на миграция в района могат да се наблюдават 5 вида, считани за застрашени в световен мащаб – малкият корморан, къдроглавият пеликан, белооката потапница, ливадният дърдавец и водното шаварче.

Е, какво чакате?! Стягайте багажа за Странджа и се насладете на богатството на природата!