Международният ден на щастието... е днес

  • Международният ден на щастието... е днес
    Международният ден на щастието... е днес

На 20 март 2013 г. за първи път ООН отбелязва Международния ден на щастието. И призовава всички да се включат с усмивка и да се позабавляват.

Генералната асамблея на ООН добави Денят на щастието към и без това вече препълнения си календар с международни дни - от Ден на поезията до Ден на мигриращите птици.

Резолюцията призовава държавите, членки на ООН, "да отбележат Деня на щастието по подобаващ начин, включително чрез образователни и социални дейности".

Обявяването на Международен ден на щастието е част от дипломатическа кампания на хималайското кралство Бутан, което си има собствен индекс на брутното национално щастие.

Вече много правителства обмислят как може щастието да бъде включено в индексите за измерване на просперитета на нациите, които досега включват предимно икономически показатели.

Но и без да има Международен ден на щастието, всеки ден можем да си обявяваме свой личен Ден на щастието. Усмихнете се!