Най-бляскавата джамия в Иран (видео)

  • Най-бляскавата джамия в Иран (видео)
    Най-бляскавата джамия в Иран (видео)

Шах Чераг е съчетание между погребален монумент и джамия и се намира в град Шираз в Иран.

Мястото е тясно свързано с историята и най-вече с религиозните събития в страната в миналото. Там могат да бъдат видени тленните останки на Амир Ахмад и неговия брат Мир Мухамад – синове и братя на имами. Двамата били убити на там, където е построена джамията-мавзолей през 835 г., когато били осъществени масовите гонения, които абасидите провеждат срещу шиитите.

Мястото се превръща в обект на поклонение още от 14-ти век, когато там е издигната красива джамия, както и духовно училище. По нареждане на кралица Таши Хатун гробницата била покрита с милиони парченца разноцветно стъкло. На светлината те блещукат в зелено, жълто, червено и синьо, и правят мястото да изглежда уникално по рода си.

В наши дни
Шах Чераг е една от най-красивите джамии в света и важен духовен център на Шираз. Вижте блясъка на това уникално по рода си място във видеото.

За максимално удоволствие – гледайте на цял екран!