Необяснимата технология на древните жители на Перу

  • Необяснимата технология на древните жители на Перу
    Необяснимата технология на древните жители на Перу

Перуанският район Наска е едно от най-мистичните места на земята.

Именно затова археолози полагат всевъзможни усилия, за да разрешат мистерията около древното перуанско население и неговите необичайни творения.

Този път учените се фокусират върху прецизно издълбани в земята спираловидни дупки, наречени „пукиос“. Интересно е да се отбележи, че т
ези причудливи човешки творения не могат да бъдат датирани с технологията, с която разполагаме в наши дни. Освен това местното население не оставя след себе си никакви доказателства за това кога за първи път се установило по тези земи, както и каква е била целта на съоръженията.

Учени прибегнали дори до
изучаване на изображения, заснети от въздуха и така разбрали как спираловидните дупки са свързани с околните селища, които се оказват по-лесни за датиране.

Тази информация дава представа за това как е създадена мрежата от тунели и пещери в Наска. Сега се смята, че основната цел на пукиос е била да даде възможност на общностите да оцелеят в район със силно засушаване: те по същество представляват иновативна хидравлична система за извличане на вода от водоносните пластове под земята.

По мнение на специалисти, за изграждането на пукиос трябва да е използвана специализирана техника, тъй като спираловидните дупки насочват вятъра в подземни канали. Системата работи така, че след това вятърът избутва водата от дълбоките подземни резервоари до местата, където трябва. Строителството на тези гениални за времето си съоръжения е толкова стабилно, че някои от тях функционират и и до днес. Изключително любопитно е, че за изграждането на толкова високотехнологични съоръжения се изисква изключително добро познаване на геологията на района, както и годишните колебания във валежите.