Пиянската карта на Българското Черноморие

  • Пиянската карта на Българското Черноморие
    Пиянската карта на Българското Черноморие

Или кога за последно бяхте в Смазопол, Чернодробец или Деградина?

Повечето от нас не ползват карта, когато с първите топли уикенди запалят джапанките към любимите плажове. Пиянската карта на Българското Черноморие обаче е друга бира. Вместо шосета показва истината за резултата от алкохолната (зло)употреба, закодирана в имената на бг курортите (по всяка вероятност от илюминати или поне пирати).

Създателите на алтернативната карта са Александър Стоянов (от когото започва всичко), Денислав Кандев, Васил Мартинов, Йоанна Лязова, Виктор Диканчев, Павел Чанов, Симона Маркова и Владимир Йорданов.
Като всяка добра идея, и тази се ражда някъде по плажовете, между няколко бири, когато някой от компанията предлага „да отидем да пием в Смазопол". Това е и първият град, който получава новото си име.

И така се започва.

Появяват се Чернодробец, Деградина, Позор, Меракли, Друсалка, Кара Надере...

"Когато решихме да направим картата, я пуснахме за свободен идеен принос. Всеки може да даде предложение. Бъдещите ни творчески планове, ако мога така да се изразя, са да разширим картата до областните градове, после до по-големите гладове в цяла България. А и все си мисля, че зад цялата шеговитост има много истина за реалната ситуация по Черноморието", споделя Денислав.

34564