Потапяне в древността - екопътека От Дискодуратера до наши дни

  • Потапяне в древността - екопътека От Дискодуратера до наши дни
    Потапяне в древността - екопътека От Дискодуратера до наши дни

Екопътеката От Дискодуратера до наши дни започва на 2 км южно село Гостилица, община Дряново.

Тя предлага едно вълнуващо преживяване, съчетавайки в себе си красива природа, исторически забележителности и места за отдих с чешма с питейна вода. Дължината ѝ е 3 км, а края ѝ стига до подножието на древната крепост Дискодуратера, която била част от древен търговски път към Мала Азия, започващ от Никополос ад Иструм и водещ до Константинопол.

По време на разходката си там може да наблюдавате типичната за Стара планина флора и фауна. Маршрутът минава по стария римски път, в близост до който се намира ритуалната могила Юрта. Също така пътеката води и до римски мост, а след това се вие покрай стара мелница.

Потапяне в древността - екопътека От Дискодуратера до наши дни

В това затънтено кътче, намиращо се край река Янтра, се е образувала малка плодоносна котловина, оградена отвсякъде от вълнисти възвишения. Именно там – между устията на двата малки притока Узуново дере и Малкояларска река се намират руините на старата римска крепост Дискодуратера, чието име означава „Двойно яка крепост“. Тя е построена и заселена през втората половина на 2-ри век и е била основана по времето на император Марк Аврелий от гражданите на Аугуста Траяна (днешна Стара Загора).

Тя се намирала на ключово място – край
древния римски път от Никополос ад Иструм, минаващ през Аугуста Траяна и стигащ до Константинопол и Мала Азия. Именно затова от обикновена пътна станция Дискодуратера се е превърнала в едно от главните тържища в Долнодунавските провинции. Тя се явявала голяма митническа станция между Мизия и Тракия и дори имала и монетен двор. През 3-ти век Дискодуратера е разрушена от готите, а по-късно е възстановена, за да достигне своя разцвет през 5 - 6-ти век при идването на славяните. По време на археологичните разкопки са били открити крепостни стени, кули, сгради и други находки.