Приказната легенда за село Боженци

  • Приказната легенда за село Боженци
    Приказната легенда за село Боженци

Имало едно време едно приказно царство - България.

В него живеела красивата болярка Божана, от династията на Асеневци. Макар останала вдовица, тя се грижела с любов и внимание за многобройната си челяд.

Но настъпили дни тъмни и страшни. Цялото царство паднало под жестокостта на османците. Столицата Търново осиротяла. Всички се пръснали да търсят спасение в Балкана. Побегнала и Божана с децата си. Приютила се в северните гористи склонове на Стара планина, близо до една рекичка. Планината станала неин втори дом. Постепенно жителите от района започнали да наричат новодошлите - Божанците или Боженците. Оттам дошло и името на село Боженци.

Случайно или не, Божана и нейните спътници се установили до големия римски път, който от Никополис ад Иструм стига до Константинопол. Той се оказал и връзката на селото със света.

Скоро след основаването на Боженци, жителите му станали известни с предприемаческия си дух. Развивали търговия и изкусни занаяти - ковачество, кожухарство, абаджийство. Най-голям бил разцветът през 18-и и 19-и век, когато кърджиите (търговци на добитък) разнасяли стоката си по цялата Османска империя. С времето те стигнали чак до Русия, Австро-Унгария и Италия.

Замогнали се хората в селото и започнали да строят чудни къщи. Всички богато украсени, с много дърворезба и окичени от край до край с шарени черги. Освен за материалното, боженлии помислили и за духовното. През 1835 г. издигнали чуден храм на вярата - църквата „Пророк Илия“. Най-интересното в нея е подът до олтара, украсен с дървен иконостас. Хората от селото дори получили разрешение за строеж на камбанария. Нещо, категорично забранено по време на османско робство.

Около 40 години по-късно в селото ударил и първият училищен звънец. В Боженци изгряло светло училище на два етажа. На първия се помещавал салон и библиотека, а на втория – класни стаи. Днес то е първата сграда, която ви посреща в селото.

Село, на повече от 600 години, което и до днес пази духа на болярите!