Узунджовската църква – приказка за най-голямата селска църква

 • Узунджовската църква – приказка за най-голямата селска църква
  Узунджовската църква – приказка за най-голямата селска църква
 • Узунджовската църква – приказка за най-голямата селска църква
  Узунджовската църква – приказка за най-голямата селска църква
 • Узунджовската църква – приказка за най-голямата селска църква
  Узунджовската църква – приказка за най-голямата селска църква
 • Узунджовската църква – приказка за най-голямата селска църква
  Узунджовската църква – приказка за най-голямата селска църква
 • Узунджовската църква – приказка за най-голямата селска църква
  Узунджовската църква – приказка за най-голямата селска църква

Посетете най-голямата селска църква в България и научете тайните от нейното минало.

От църква в джамия и от джамия в църква

Имало едно време... една църква в българското село Узунджово, която постоянно преправяли от едно нещо в друго. Издигнали я преди много години върху основите на тракийско светилище, но след това я разрушили и я превърнали в джамия. Станала част от огромен, по думите на османския пътешественик Евлия Челеби „приличен на крепост“ кервансарай, чийто централен вход е все още запазен. В началото на 20-ти век храмът върнал първоначалното си предназначение и станал най-голямата селска църква в България.

Посетите ли днес църквата "Успение на Пресвета Богородица" в хасковското село Узунджово, ще се убедите, че християнството и ислямът могат да съществуват напълно хармонично – в украсата на храма има елементи и от двата периода.

Запалете свещ. Поседнете. Огледайте се. Освен Божие място, църквата е и паметник на културата, чиято история си заслужава да се знае (впрочем донякъде напомня на превратната съдба на Света София в Истанбул).

Защо Узунджово е било сред най-прочутите села в Османската империя

В миналото селото е било известно нашир и надлъж. В него всяка година през септември се провеждал Узунджовският панаир: най-големият панаир на територията на Османската империя, който събирал търговци от близки и далечни земи. За да си представите колко важна роля е играло Узунджово, достатъчно е да знаете, че то е било със статут на кадилък (околия) и е разполагало с няколко хана, бани, джамия, павилиони, имарет (религиозно училище). Самият кервансарай, от който е била част църквата, е имал 80 огнища, 350 стаи, мраморен фонтан и хамам, славел се е със своите уютност и внушителност. В двора му е имало часовникова кула с четири циферблата с арабски цифри.

Иконостасът

Иконостасът на Узунджовската църква е единствения в България (а и в света), в който има надписи на глаголица. Азбуката, създадена от българите да пренесе в нови земи Божието слово, е представена като глаголичната клетва: “Аз буки веди глаголи добро ест живете дзело земли иже како люди мъйслите наш он покой ръци слово твръдо” ("Помни буквите научи се да говориш добре е да стъпваш здраво на земята защото както вие хората вярно мислите Той е нашата опора изговаряй словото с твърдост"). Иконостасът внушава уважение и с размерите си, които го нареждат сред трите най-големи в страната.

Чудотворната икона на Богородица

Узунджовската църква пази и една от чудотворните икони на Богородица. Тук хиляди вярващи търсят помощ от Пресветата Божия майка - особено на храмовия празник – 15 август, Успение Богородично.

Историята продължава

През 2007 г. храмът е възстановен основно. Обновени са всички икони и стенописи. На прозорците са поставени изящни витражи, изобразяващи сцени от живота на Божията майка.

При реставрацията са открити два средновековни надписа на арабски език с религиозно-философска тематика, които за съжаление все още не са точно датирани.

Има нещо любопитно, което можете да проверите и сами - храмът се отличава с неповторима акустика – високият и ниският говор се чуват с почти еднаква сила. В Рилския манастир това се постига с гърнета, умишлено зазидани в четирите ъгъла на храма. В Узунджовската църква акустиката се постига чрез специфичната форма на свода и стените, наподобяващи камбана, и от разпределението на прозорците.

Полезна информация: Узунджовската църква се намира на 8 км от Хасково. Други близки забележителности са Монумент Богородица и Александровската гробница.