Велико Търново избира нов градски център чрез най-мащабния конкурс в България

  • Велико Търново избира нов градски център чрез най-мащабния конкурс в България
    Велико Търново избира нов градски център чрез най-мащабния конкурс в България

Велико Търново ще избира своя нов градски център чрез най-мащабния Международен архитектурен конкурс, провеждан в България. Той е под мотото "Ново сърце за Стария град“.

Проектът е възложен от Община Велико Търново, по инициатива на кмета Даниел Панов. "Международният конкурс е най-добрата форма за решение на такова сложно градоустройствено предизвикателство, каквото е теренът на Старото военно училище", категоричен е проф. д-р Георги Станишев, председател на международното жури и консултант на конкурса.

Конкурсът дава възможност да бъдат избрани концепции, заредени с най-висок потенциал за решаване на сложни задачи, какъвто е новият градски център на Велико Търново. Председателят на международното жури цитира японския архитект Кийонори Кикутаке, който утвърждава, че в основата на развитието, в това число - и архитектурното, лежи разнообразието от потенциални възможности, което е основа на всеки еволюционен процес.

Сред предложенията международното жури ще търси решения, които стъпват на уникалното архитектурно наследство на Велико Търново, но преразказват историята и културата на мястото чрез новаторски пространствени решения и със средствата на  модерния архитектурен език. Именити архитекти от няколко страни, доказани професионалисти в областта на архитектурата и градското проектиране, ще отсяват най-добрите предложения за нов градски център на Велико Търново.

Велико Търново избира нов градски център чрез най-мащабния конкурс в България

Андреа Д`Антраси представлява едно от най-престижните архитектурни студиа в света  - MAD Аrchitects, базирано в Пекин, като директор на Европейския клон – MAD Europe (МАД архитекти – Европа). Притежава изключителен опит от реализацията на международни проекти в САЩ, Италия, Австралия, Китай и др. Идеята на организаторите на конкурса е арх. Д`Антраси да изнесе публична лекция във Велико Търново, която ще бъде от изключителен интерес както за специалистите в областта на архитектурата, строителството и урбанизацията, така и за цялата общественост в Старата столица.

Проф. Доминик Роайар от Франция - архитект, доктор по история на изкуството, е друго световноизвестно име в международното жури. Проучва новите градски форми в Европа, САЩ, страните на Латинска Америка и др. Нейните интереси са насочени към съвременната архитектура и връзката ѝ с наследството в градската среда. Именно за това нейното мнение ще бъде особено важно, предвид задачата за съчетаване на тези две тенденции в новия градски център на Велико Търново.

Проф. Андрей Чернихов от Русия е сред водещите имена на архитектурата в родната си страна и в международен мащаб. Член е на най-престижните академии и организации в своята област, председател на Международната фондация "Яков Чернихов" (ICIF). Носител на голяма награда в конкурс за стратегическо планиране на Москва през 2012 г. В работата си съчетава историческата традиция на руския авангард от началото на XX век и художествени открития в съвременното градоустройство.

Д-р Хеле Юул от Дания се занимава с научноизследователска дейност и е консултант за едни от най-големите образователни институции в областта на градското развитие и пространство. Акцент в дейността ѝ е адаптирането на стари индустриални пространства и превръщането им в атрактивен елемент от съвременната градска среда. Именно в тази насока мнението ѝ ще бъде от особена стойност при оценяване на проектите за терена в старопрестолния град.

Андрю Йоман – Великобритания и Хърватия, преподава в различни университети във Великобритания и е гостуващ професор в Кралската академия на изкуствата в Копенхаген. Носител е на национални и международни награди в областта на архитектурата. Чрез създаването на офис в Загреб – Хърватия, участва в проектни програми в този регион и Европа. Включен е в големи градски реновации за Копенхаген, които са сред най-мащабните в Европа.  

Българските представители в комисията са великотърновските архитекти Юрий Любомирски, Николай Малаков и Лора Бъчварова.

Велико Търново избира нов градски център чрез най-мащабния конкурс в България

"Архитектите от международното жури са хора, отдавна доказали своя авторитет на световната сцена. Този факт, както и анонимността на конкурса, гарантират напълно безпристрастно и обективно оценяване на предложенията за проекти", категоричен е проф. Георги Станишев, който оглавява журито. 75000 евро е наградният фонд, обявен от Община Велико Търново. Журирането ще се проведе в Старата столица в периода 27 – 29 юли, а подаването на концепции е със срок до 20 юли.

Международният архитектурен конкурс включва две части, които са неразривно свързани – градоустройствено решение (концепция) за територията на Старото военно училище и проект (концепция) за сграда на Експозиционен център. С нейното строителство, заедно с прилежащата инфраструктура, Община Велико Търново ще постави началото на поетапното развитие на територията от близо 190 декара. Изграждането на експозиционния център е част от одобрената инвестиционна програма на общината по мерките за градска среда на оперативна програма „Региони в растеж“.

Конкурсната програма за новия градски център е изготвена според обществените нагласи. Предвижда се повече озеленяване и по-малко строителство спрямо досегашните разработки за територията, създаване на пешеходна зона, място за провеждане на обществени, културни, научни, спортни и други събития, нова библиотека, музеи, спортни площи, нови паркоместа и др.