Вино от глухарчета - 5 любими цитата

  • Вино от глухарчета - 5 любими цитата
    Вино от глухарчета - 5 любими цитата

Вино от глухарчета“ е книга за детството, за лятото, за свободата и страховете, за малките пътешествия, които променят много неща. С 5 от любимите си цитати от книгата ви пращаме на пътешествие из света на Рей Бредбъри.

"Една разходка в пролетното утро е по-хубава от стокилометрово пътешествие с най-бързия автомобил и знаеш ли защо? Защото е наситена с аромати, изпълнена е с неща, които растат. Имаш достатъчно време да търсиш и да откриваш."

*

"Кой желае един залез да трае дълго? Кой иска все да е топло? Кой иска въздухът непрестанно да благоухае? След време човек престава да го забелязва. По-приятно е залезът да трае една, до две минути. След това искаш да стане нещо друго. Разбираш ли, такъв е човекът, Лио."

*

"Самите думи ухаеха на лято. Виното беше лято, хванато и запушено с тапа."

*

"Наистина съм жив! — помисли си Дъглас. — Досега не съм го знаел, или съм го бил забравил!"

*

"Един здрав нощен сън, един здрав десетминутен рев, един двоен шоколадов сладолед, или трите заедно са идеално лекарство, Дъг."