Вижте как е създаден Екомузеят в Русе

 • Вижте как е създаден Екомузеят в Русе
  Вижте как е създаден Екомузеят в Русе
 • Вижте как е създаден Екомузеят в Русе
  Вижте как е създаден Екомузеят в Русе
 • Вижте как е създаден Екомузеят в Русе
  Вижте как е създаден Екомузеят в Русе
 • Вижте как е създаден Екомузеят в Русе
  Вижте как е създаден Екомузеят в Русе

Искате ли да разберете как се създава един екомузей?

Тогава заповядайте в четвъртък, 28 март, от 18.00 ч. в Екомузей с аквариум в град Русе, където ще бъде открита изложбата „Как направихме Екомузея!“. Тя съдържа 21 броя постери, разказващи за създаването на една от най-новите и атрактивни експозиции на Регионален исторически музей – Русе. Текстовете и снимките на информационните табла представят моменти от обновяването и ремонта на сградата, изграждането на експозиционните площи, преместването на експонатите и аранжирането на пространствата, направата на диорамите и работата на терен на уредниците от отдел „Природа“.

Специално място е отделено на конструирането на емблемата на Екомузея – косматия мамут от вида Mammuthus primigenius – асамблирането на отделните части и придаването на автентичен облик. Постерите онагледяват как е оформена пещерата на втория етаж на Екомузея и по какъв начин е захранен 65-тонният аквариума с живи риби. На снимките могат да бъдат видени ключови моменти от церемонията по откриването и по-важните гости, преминали през залите на Екомузея.

Вижте как е създаден Екомузеят в РусеСнимка: Екомузей с аквариум/Русе

Екомузей с аквариум отваря врати на 28 септември 2014 г. Неговото изграждане, ремонт и оборудване се случва по проект „Развитие на културно-историческите атракции в градски туристически ансамбъл“ на Община Русе, финансиран по ОП „Регионално развитие“. Експозицията представя многообразието на животински и растителни видове, защитените територии по поречието на река Дунав и взаимовръзката на човека с природата. Диорамите разглеждат различните животински и растителни видове в тяхната естествена среда. Показана е богата колекция от вкаменелости. В Екомузея е разположен макет на космат мамут в реални размери, както и най-големият в страната сладководен аквариум с риби от река Дунав.

Вижте как е създаден Екомузеят в РусеСнимка: Екомузей с аквариум/Русе

На четвъртия етаж на музея е разположено отворено фондохранилище – ефективна стратегия за сближаване на обществото и музейната работа като място за съхраняване, но и сигурен достъп до непознати до този момент колекции и памет.

***