Защо тези 32 символа се срещат в древни пещери из цяла Европа? (видео)

  • Защо тези 32 символа се срещат в древни пещери из цяла Европа? (видео)
    Защо тези 32 символа се срещат в древни пещери из цяла Европа? (видео)

Писменият език е отличителният белег на човешката цивилизация, не се е появил току-така. Хиляди години преди първите напълно развити писмени системи предците ни са изрисували геометрични знаци по стените на пещерите, в които се приютявали.

Женевиев вон Пецингер е палеоантрополог, изследовател на скално изкуство и старши член на TED. Тя е проучила и класифицирала тези древни следи в пещери из Европа. Еднаквостта на откритията и предполага, че графичната комуникация и способността за запазване и предаване на съобщения отвъд един-единствен момент във времето може би са много по-стари, отколкото си мислим.

Вижте интригуващата и лекция във видеото по-долу. Налични са субтитри на български.