#YOUREURIGHT – Знаете ли правата си при пътуване?

  • #YOUREURIGHT – Знаете ли правата си при пътуване?
    #YOUREURIGHT – Знаете ли правата си при пътуване?

Все още не сте чували за новата кампания #yourEUright? Сега ще ви запознаем с нея.

Тук ще откриете много полезна информация и ще разберете кога и как да използвате правата си при организирани пътувания. Нечестни търговски практики от страна на туроператори и агенции вече ще знаете как да реагирате!

65091

Ако имате конкретна случка, за която не намирате решение, а не сте доволни от това, за което сте платили проверете тази секция в новия, създаден специално като част от кампанията уебсайт.

Целта на кампанията е да осигури на всеки едно спокойно и безгрижно пътуване. Нали за това все пак е почивката. Ние пък ще ви разкажем по-подробно за това какви са правата ви по време на пакетно пътуване.

На първо място трябва да знаете, че пакетно пътуване означава комбинация от 2 или повече различни вида пътнически услуги, които се отнасят за едно и също пътуване и са закупени или по едно и също време, или в рамките на 24 ч. Услугите могат да бъдат - настаняване, транспорт, наемане на автомобил, билети за концерт, посещение на забележителност и други. Те трябва и да са закупени от един и същи сайт, колцентър, туроператор или търговец или да са обявени като пакет.

Тези правила не се отнасят за пътувания по-кратки от 24 ч., освен ако не включват нощувка и допълнителни самостоятелни пътнически услуги.

1. Какво да правим, ако се появят промени в договора ни или искаме да го прекратим, или ни го прекратят?

⁻         увеличение на цената - организаторът може да увеличи цената само ако специфичните разходи се увеличат (например цените на горивата) - Това трябва да бъде ясно уточнено в договора и не може да бъде направено по-късно от 20 дни преди началото. Ако увеличението на цената надвишава 8 % от цената на пакета, можете да прекратите договора, без да плащате такса за това.

⁻         не можем да пътуваме - можем да прехвърлим пакета на друг; можем да прекратим договора; И за двата варианта най-вероятно ще ни изискат такса, но тя трябва да е в разумен размер, колкото да покрие административните разходи за самия трансфер или анулиране.

⁻         анулиране на договора от организатора - имате право на възстановяване на заплатените суми и на уместно обезщетение.

⁻         анулиране при извънредни обстоятелства - в случай на проиродно бедствие или проблем със сигурността в съответната дестинация, организаторът може да анулира пакета. Вие също имате право да го анулирате безплатно, като ви бъдат възстановени всички плащания, но без обезщетение.

2. Кой отговаря за пътническите услуги и какво да правим ако нещо не е наред?

Организаторът отговаря за предоставянето на всички услуги, включени в договора. Ако някоя услуга не може да бъде предоставена по договорения начин или изобщо - организаторът трябва да реши проблема без допълнителни разходи за вас. Длъжни сте обаче, да го уведомите навреме, а не след приключване на пътуването. Ако пътническите услуги не отговарят на договорените стандарти и този проблем не може да бъде решен на място, може да имате право и на компенсация.

3. Какво да правим, ако се появи някаква трудност повреме на пътуването към кого да се обърнем?

Ако по време на пакетна почивка възникнат трудности, например ако имате здравословни проблеми или изгубите паспорта си, организаторът трябва да ви окаже помощ, например да ви предостави информация за здравните услуги или за консулската помощ, а също така трябва да ви помогне да намерите алтернативни начини за пътуване, ако се налага.

Опознайте света около вас като пътувате! Вече имате възможността да го правите по-спокойно, защото това е #yourEUright! За повече и по-подробна информация и всякакви казуси и въпроси разгледайте уебсайта на кампанията.