стенето

Резерват "Стенето" - диво и закътано в дебрите на Балкана място

Резерват "Стенето" - диво и закътано в дебрите на Балкана място

"Стенето" е биосферен резерват, който се намира в Троянската планина, в горното течение на река Осъм.  Това диво и закътано в дебрите на Балкана място,...