застрашен вид

Броят на двойките царски орли в България се увеличи до рекордните 32

Броят на двойките царски орли в България се увеличи до...

БДЗП и EVN България допринесоха за увеличение на популацията на световно застрашения вид царски орел. Нови три двойки от световно застрашения царски орел...