Евлия Челеби

Местност Живата вода и змейският извор край Боснек

Местност Живата вода и змейският извор край Боснек

Още на влизане ви посреща табела "Добре дошли в село Боснек - белият дроб на Перник". Вдишвате дълбоко. Срещу табелата като страж на селото се извисява...

Пътешествията на Евлия Челеби – спечели книга

Пътешествията на Евлия Челеби – спечели книга

Как са живели хората на Балканите през 17-и век, какво са правели в ежедневието си, как са изглеждали градовете им – най-пълният отговор на тези въпроси...

Узунджовската църква – приказка за най-голямата селска църква

Узунджовската църква – приказка за най-голямата селска църква

Посетете най-голямата селска църква в България и научете тайните от нейното минало. От църква в джамия и от джамия в църква Имало едно време... една църква в...

Лорд Байрон по българските земи

Лорд Байрон по българските земи

През 13-вековната ни история няма пътешественик, хронист или писател, който, преминал през България, да не се е впечатлил ту от красотите й, ту от народа. Като...