преброяване

Кратка историческа справка за преброяванията на населението в България

Кратка историческа справка за преброяванията на населението в...

В близо 140-годишната демографска история на България досега са извършени 17 преброявания: 31 декември 1880 г. – първо преброяване на...