3D виртуална разходка в Природонаучния музей и Иконната галерия

  • 3D виртуална разходка в Природонаучния музей и Иконната галерия
    3D виртуална разходка в Природонаучния музей и Иконната галерия

Регионалният природонаучен музей е най-големият музей в Пловдив.

На 8 май 1960 г. се открива първата научно и художествено подредена експозиция, подчинена на българската флора, фауна и геология. Музейната експозиция е с разгърната площ 750 м² и е била съставена от разделите „Еволюция на организмите и неживата природа“, „Растения“, „Безгръбначни животни“ и „Гръбначни животни“, разпределени в 6 основни зали: „Геология“, „Ботаника“, „Безгръбначни животни“, „Риби“, „Земноводни и влечуги“, „Птици“ и „Бозайници“. Тя е подредена в систематичен ред и в нея са включени допълнителни елементи като диорами, табла и схеми свързани основно с развитието на Земята и живата природа. Общият брой на показаните експонати е 4898, от които 673 минерали, скални образци и фосили, 400 растения, 2022 безгръбначни и 1803 гръбначни животни.

3D виртуална разходка в Природонаучния музей и Иконната галерия

В продължение на идеята на заместник - кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов за приобщаването на пловдивските културни институти и осигуряването на възможност на хората, останали вкъщи да съпреживеят отново моменти от историята на културните оператори в Пловдив, екип от отдел „Култура, археология и културно наследство“, заедно с колегите си от Регионалния природонаучен музей в Пловдив извършиха дигитализация с мобилна станция на експозициите на Природонаучния музей в Пловдив.

3D виртуална разходка в Природонаучния музей и Иконната галерия

На сайта https://digital.plovdiv.bg можете да направите своята 3D виртуална разходка и да видите най-любопитните неща, в отделните раздели.

Използвайте инструкциите за навигация.

С кампанията #оставамЕСивКъщи с Европейска столица на културата, ние сме #ЗАЕДНО в борбата за ограничаването на разпространението на коронавирус и благодарим на всички за отговорното поведение и грижа към собствената личност и обществото.

От днес, на сайта https://digital.plovdiv.bg можете да направите своята 3D виртуална разходка на постоянна експозиция „Икони“ на Градската художествена галерия – Пловдив.

3D виртуална разходка в Природонаучния музей и Иконната галерия