Археолози откриха древни гробници в Китай

  • Археолози откриха древни гробници в Китай
    Археолози откриха древни гробници в Китай

Китайски археолози откриха гробници от времето на източната династия Джоу (770-256 пр. до н. е.) и династията Цзин в древния град Пиняо, провинция Шанси.

Гробниците са на 800 м от източния участък на крепостната стена. Разкопките са направени от специалисти на института по археология в провинция Шанси.

Горната част на гробницата от епохата на източната династия Джоу е била повредена. В първоначалния си вид е съхранено само правоъгълно помещение, в което са намерени предмети от нефрит и керамика.

Гробницата от династията Цзин е съхранена по-добре. Тя е разположена над тази от епохата на източна династия Джоу. Ясно личат входът, тунел и самата гробница. Археолозите са открили в нея керамични крави, порцеланова чаша, четири глинени кани. В гробницата са били погребани мъж и жена, най-вероятно съпрузи. Древният град Пиняо е основан като военен аванпост по време на Западната династия Джоу около началото на VIII в. пр. н.е. До XVI в. той се е превърнал в един от основните градове в региона и е бил основен търговски център. Местните власти в Пиняо правят планове за защита на гробниците и излагане на мощите.