Биоково - природното богатство на Хърватия

  • Биоково - природното богатство на Хърватия
    Биоково - природното богатство на Хърватия

Хърватският природен парк Биоково се намира в област Далмация и е едно от най-големите богатства на страната.

Тя е част от планинския масив Динарски Алпи, който се простират от Словения, през Хърватия, Босна и Херцеговина и Черна гора, до Албания. Биоково е една от малкото планини, разположени в непосредствена близост до море и затова там се срещат много интересни видове растения и животни.

На територията на планината има и голяма ботаническа градина, където са регистрирани повече от 40 растителни вида, характерни само за този район. Освен това в Биоково може да се видят и диви овце, интересни видове птици и лисици. Интересно е да се отбележи също, че заради географското си положение планината се намира и в континенталната, средиземноморската климатична зона.

Биоково - природното богатство на Хърватия

Карстовият релеф покрива приблизително 50% от земната повърхност на Хърватия, а Биоково е планината, в която може да се видят почти всички типични карстови образувания.

Природният парк обхваща територията на цялата планина, която се изправя като естествен щит на брега на известната Макарска ривиера, наречена на името на крайбрежния адриатически град Макарска.

Заслужава си човек да посети това интересно съчетание от стръмни планински склонове и прекрасни плажове под тях на брега на Адриатическо море.