Френското селище, което ни връща във времето на Втората световна война

  • Френското селище, което ни връща във времето на Втората световна война
    Френското селище, което ни връща във времето на Втората световна война

Орадур сюр Глан е мястото, ако се интересувате от история – и в частност от тази на Втората световна война.

В този град всичко е застинало така, както е било в момента на навлизането на нацистките войски в селцето. То е напълно запазено разрушено село, което е било мястото на най-масивното нацистко клане на мирни граждани, извършено на френска земя.

Останките на Орадур сюр Глан и до днес са недокоснати по заповед на Шарл дьо Гол, за да бъдат като жив паметник, който да напомня за ужасите на войната. Около 300 000 посетители и туристи идват тук всяка година, за да се разходят сред разрушените сгради.

Френското селище, което ни връща във времето на Втората световна война

В близост до руините на Орадур сюр Глан е било издигнато ново селище. Повече от 70 години след случилото се хората в околността имат усещането, че сякаш масовото убийство се е случило съвсем скоро.

Френското селище, което ни връща във времето на Втората световна война

Руините са класифицирани като исторически паметник и са един от най-посещаваните мемориални центрове в страната от туристи. Всяка година правителството дава около 150 000 евро за опазването на руините.

Все още обаче остава загадка каква е причината нацистката армия да реши да избие всички мирни граждани, при положение че селището не е било център на съпротивата, нито пък е оказало отпор.