Кой е най-високият връх в Северна Америка?

  • Кой е най-високият връх в Северна Америка?
    Кой е най-високият връх в Северна Америка?

Въпросът за най-високия връх в Северна Америка стоеше без отговор десетилетия наред.

Кой е първенецът: Исто или Чембърлин? През 2015 г. обаче нова технология за дистанционно наблюдение показа, че връх Исто, намиращ се в североизточната част на Аляска, е най-високият в Северна Америка със своите 2736 м.

Именно тези нови измервания слагат край на друг дългогодишен спор. Те показват, че Исто е с около 100 м по-висок от най-високия връх в полярната част на Канада, която тема също била обект на дебат.

Проблемът при с измерването на върховете на Аляска преди се дължал на нейната недостъпност и отдалеченост. В миналото 
най-точните карти на района са били направени през 1950 г., когато учените установявали височината на върховете въз основа на въздушни снимки. На технологиите от онова време обаче не може да се разчита особено, тъй като липсата на GPS поставят под съмнение точността им. Новите резултати са потвърдени, след като изследователи изкачили няколко от върховете с GPS трекер, за да проверят дали новите данни са достоверни.