Откриха ново гнездо на морски орел в Източните Родопи

  • Откриха ново гнездо на морски орел в Източните Родопи
    Откриха ново гнездо на морски орел в Източните Родопи

Открито е ново гнездо на морски орел на рeка Арда. 

Гнездото е намерено от служители на ловно стопанство „Студен кладенец“, които са наблюдавали птиците от няколко години. В него има три малки, което е изключителен гнездови успех за двойката. Морският орел се храни с риба, птици и мърша. От фондация „По-диви Родопи“ предполгат, че двойката се изхранва от колонията големи корморани на язовира

Морският орел е най-големият български орел. В миналото се е срещал в цяла България, но през петдесетте години на миналия век е бил почти изтребен поради пряко преследване от ловци и отравяне с отровни примамки срещу хищниците. През 80-те години на миналия век в страната се е била запазила само една двойка край река Дунав. След забраната на отровните примамки и след поставянето му под защита видът започва бавно да се възстановява и днес в България има около 35 двойки морски орли. Това е вероятно третата двойка за долината на река Арда.

Морският орел е желана туристическа атракция за фотографи. Тази година в ловно стопанство „Студен кладенец“ ще бъде направено ново фотографско укритие, от което се надяваме да бъдат фотографирани три вида лешояди, скален и морски орел.