Пътуване назад във времето към безгрижните детски игри

  • Пътуване назад във времето към безгрижните детски игри
    Пътуване назад във времето към безгрижните детски игри

Пътувайки назад във времето, там някъде в детството, където всичко беше забавно, лесно и щастливо, където парите растяха по дърветата, криехме се само на жуменка, усмихвахме се всеки ден и по много, готвехме супа от кал, разбирахме кой ни обича късайки листенцата на маргаритки и се смеехме докато ни заболи корема, ето там ми се пътува днес.

Отправям се в страната на спомените с усмивка, но и лека тъга по отминалите дни. Дали днешните деца ще разберат какво е да имаш истински безгрижно детство, където няма технологии, а игрите са почти изцяло навън на улицата. 

Нека отпътуваме с машината на времето и да си спомним за любимите ни детски игри.

Игра на дама

Пътуване назад във времето към безгрижните детски игри

Какво ни беше нужно? Един тебешир, камъче, което да хвърлим и няколко приятелчета, с които да се забавляваме.

Игра на въже и на ластик

Пътуване назад във времето към безгрижните детски игриСнимка: pixabay

Досещате се какво ви е нужно - 2 деца да държат ластика/въжето, а останалите скачат! И как скачат само - до късни вечери и с такова съсредоточение, за да не пропуснеш и да не объркаш нещо!  

Играта на ластик е детска игра, която се играе предимно от момичета. Може да се играе от три или от четири деца. Когато са три, всяко играе само за себе си, а когато са четири, играят по двойки. Изисква се гъвкавост и пластичност на краката. Децата скачат между опънат от други две деца ластик по определени предварително начини. Казват се различни стихове, понякога във вид на песнички в такт с подскоците. Има много варианти на тези песнички.

- Фе, фе, мирише на кафе. Дяволът се кръсти с кривите си пръсти. Отиде на война, уби една муха. Опече я на шиш, покани цял Париж!

- Чарли Чаплин се напил, сто бутилки ром изпил. На кръчмаря не платил и жена си той набил със метлата по главата, със шишето по дупето.

- Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя. 

- Цингара мангара фук. Пълни гащи с лук.

- Ем-а е-със-а е-със-а о пи-пи-а. Други варианти на български са: Ема есаса, есаса опипия. Ема есаса, есаса олимпия

Игри с тебешир

Пътуване назад във времето към безгрижните детски игриСнимка: pixabay

Освен на дама, играехме и на охлюв, което беше малко по-сложен вариант на първото. Рисувахме и се напреварвахме кой ще направи по-красива картина на асфалта.

Игра с обръч 

Пътуване назад във времето към безгрижните детски игриСнимка: pixabay

Кой ще издържи да направи най-много обороти на кръста с обръча беше предизвикателство, което всеки мечтаеше да спечели.

Стражари и апаши 

Пътуване назад във времето към безгрижните детски игриСнимка: pixabay

Стражари и апаши е детска игра, в която участват 4 или повече деца. От всички деца се избира едно дете, което да брои до 10. Другите оставят произволен предмет. След това преброилият до 10 оглежда оставените предмети и решава кои да са апаши, а кои – стражари. Едно от децата трябва да предостави предмета си на детето, което е броило. Стражарите броят до десет, а апашите се крият. След това апашите биват търсени и като ги намерят се гонят. Когато ги хванат казват: „Стражарска марка бум печат, от днеска ставаш мой събрат“. И така той става стражар. Когато ги хванат, започват да ги измъчват, гъделичкайки ги. Апашите си измислят истинска и фалшива парола. Те трябва да кажат на стражарите истинската парола, когато се налага. Веднъж хванат апашът трябва да помага на стражарите да хващат апашите.

Пиян морков

Пътуване назад във времето към безгрижните детски игриСнимка: pixabay

Необходими са най-малко трима участниците за тази игра и топка. Избирате един от вас, който ще е "пияният морков". Морковът застава на едно място, а другите двама играчи застават от двете му страни, но по-далече от него. След това започват да си подават топката. Целта на моркова е да хване топката, ако успее – то този, който я е хвърлил става "пиян морков".

Ако сте повече от трима желаещи за тази игра, разбира се има решение – може да има повече от един морков или пък повече от двама, които си подават топка. Важното е едно – всички да се забавляват.

Развален телефон

Пътуване назад във времето към безгрижните детски игриСнимка: pixabay

Всички участници се подреждат и сядат в кръг или редица. Първото дете нашепва на седящото до него някаква дума. То я предава на следващото и т. н. Последния играещ високо изговаря това, което е достигнало до него. Не винаги телефонните връзки са изправни и се получават доста странни нови думи, което е смешно и забавно. След това първото дете минава последно и нова дума подава второто и така играта продължава.

Ръбче

Пътуване назад във времето към безгрижните детски игриСнимка: pixabay

Играе се с топка. Целта е да хвърлиш топката с ръка и да улучиш ръбчето на бордюра. Ако я хванеш, без да тупне - 10 точки, ако топката тупне веднъж - 5 точки, а ако тупне повече от веднъж, или я изтървеш и не можеш да я хванеш - започва играта на противника.

Народна топка

Пътуване назад във времето към безгрижните детски игриСнимка: pixabay

Играта на Народна е подходяща и за по-малки, и за по-големи деца. Могат да играят 4, 6,10 или повече деца. Разделят се на два отбора и всеки отбор избира своя капитан. Отборите заемат предварително уточненото си игрално поле. Капитаните на двата отбора застават зад крайната линия на противниковия отбор. Правото на игра с топка се определя чрез жребий. Целта на всеки отбор е чрез подаване или подхвърляне със своя капитан да се улучат и извадят от игра противниковите играчи. Ударен, но неуспял да хване топката, отива зад крайната линия на своя капитан и има право да му помага. Ако топката остане в игралното поле на ударения, то правото да продължи играта има неговият отбор. При напускане на топката извън очертанията на игрището, право на игра с нея има отборът, от чиято страна е излязла.

Ще ви подсетя за още една игра само със снимка и ще ви оставя да се сетите и напишете в коментар за кои още се сещате, които са били ваши любими в детинските години.

Пътуване назад във времето към безгрижните детски игриСнимка: pixabay