Пътувай от креслото: Вцепеняващата Арктика

  • Пътувай от креслото: Вцепеняващата Арктика
    Пътувай от креслото: Вцепеняващата Арктика

Арктика е едно от най-студените и сурови места на планетата.

Целият регион попада в пределите на полярния и субполярния климатичен пояс, което ще рече, че средната зимна температура е около -35 градуса, а през летните месеци тя не надвишава 0 градуса.

Въпреки това обаче на отделни места над тундрата в най-южните части на Арктика са възможни температури, достигащи до около 10-15 градуса в разгара на лятото, особено в Аляска и Норвегия.

Почти цялата площ на Арктика е заета от Северния ледовит океан (най-малкият на Земята), като по-голямата му част е вечно покрита с дебел слой лед.

Въпреки огромната си територия, Арктика е много рядко населена, има големи площи, които са напълно безлюдни.

Само за сравнение: площта на Арктика  е голяма почти колкото тази на Африка, но на нея живеят едва 4 млн. души, които обитават най-южните части на този суров и негостоприемен район.