Re-open EU – сайтът на ЕК показва къде и как можем да пътуваме в Европа

  • Re-open EU – сайтът на ЕК показва къде и как можем да пътуваме в Европа
    Re-open EU – сайтът на ЕК показва къде и как можем да пътуваме в Европа

Еврокомисията пусна в действие Re-open EU — уебплатформа, която способства за безопасното възобновяване на пътуването и туризма в цяла Европа.

Сайтът осигурява информация в реално време за границите и за наличните транспортни средства и туристически услуги в държавите членки.

Re-open EU съдържа и предоставени от държавите членки практически сведения относно ограниченията за пътуване, мерките в областта на общественото здраве и безопасността (като спазване на отстояние между хората и носене на предпазни маски), както и друга полезна информация за туристическите оферти в ЕС и в държавите членки.

След седмиците на ограничителни мерки сега вътрешните граници на ЕС се отварят отново. Уебсайтът Re-open EU осигурява на пътуващите лесен достъп до информация, за да им помогне да планират пътуванията си спокойно и да избегнат рискове. Той ще бъде в услуга и на собствениците на малки ресторанти и хотели, както и на градовете в цяла Европа.

Платформата Re-open EU е част от пакетa от мерки в областта на туризма и транспорта, който има за цел да възстанови увереността у пътуващите и да спомогне за безопасното възобновяване на туризма в ЕС при спазване на необходимите здравни предпазни мерки.

Платформата предлага информация относно схемите с ваучери за патронаж: чрез тях потребителите могат да подкрепят своите любими хотели или ресторанти, като си купят ваучери за престой или консумация, които да използват в бъдеще, когато те отново отворят вратите си. По този начин допринaсq за възстановяването на сектора, когато ограниченията отпаднат и границите се отворят отново. Благодарение на ваучерите за патронаж предприятията могат да преодолеят затрудненията с паричните потоци и да предоставят услугите на по-късен етап. Платената от клиента сума отива директно при доставчика на услугата. С тази специална страница EK желае да улесни връзката между участващите предприятия и заинтересованите потребители, особено при пътувания в чужбина.

Тя e на разположение на 24-те официални езика на ЕС.